Vem där? Röst och perspektiv i Kristina Sandbergs Liv till varje pris

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker röst, perspektiv samt den rytmiska och stilistiska presentationen av dessa i Kristina Sandbergs roman Liv till varje pris. Uppsatsen undersöker romanens mångstämmighet och därmed dess eventuella polyfoni och dialogicitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)