To innovate or not - that is the question A study investigating how the number of patents applications has been affected by the EU ETS

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Economics

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)