Vi bor här nu : Rapport

Detta är en Master-uppsats från Konstfack/Grafisk design & illustration

Sammanfattning: Mitt projekt är en bilderbok som skildrar en kort men omvälvande tid i ett barns liv.  En flytt river upp känslor och osäkerhet. Bildvärden var min ingång till berättelsen.  Den visuella världen är uppbyggd av olika minnen och referenser  porträtterade i kollage form. Bilderna fokuserar på barnets perspektiv, att porträttera den kroppsliga känslan snarare än den anatomiskt korrekta. Samlandet av bilder har varit som att trä pärlor på tråd, att plocka upp karaktärer och sätta dem i olika scener som sen placerats i olika ordning. De bildar en berättelse om vänskap och hur den påverkas av förväntningar vi får från andra. Berättelsen speglar klass, tillhörighet och vilka konsekvenser små vardagliga ting kan få för ett barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)