Den pedagogiska samlingens olika lärandeperspektiv:
samlingen, lek och lärande i förskoleklass

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Pedagogik och lärande

Författare: Sofia Lindberg; [2010]

Nyckelord: Samling; lärande; lek; förskolan;

Sammanfattning: Studien handlar om hur och vad pedagoger i förskoleklass gör för att
synliggöra barnet i den pedagogiska samlingen och hur detta är kopplat till
lärandet, samt
vilken effekt pedagogernas olika metoder kan få på barnens läroprocess.
Syftet i studien är att diskutera och beskriva dessa problemområden. Denna
studie är utförd i tre olika förskoleklasser, med två pedagoger från varje
klass. Ett kort historisktperspektiv av hur och vad samlingen haft och har
för roll i skolansvärld presenteras i början och sedan förtsätter studien
med att lyfta barnets interaktion i samlingen, vad barn lär
sig i samlingen,att synliggöra barnen i det pedagogeiska arbetet,
pedagogens
roll, pedagogers fokus på barnens lärande och förankring i styrdokument.
Sedan presenteras den kvalitativ undersökningen vilket är utförd genom
intervjuer och observationer. I resultatet kan skillnader och likheter
utläsas, mellan pedagogernas handlande under observation och svaren av
intervjuerna. Sedan diskuteras detta i diskussionen och i en sammanfattning
som även har egna reflektioner om samlingens olika lärandeprocesser.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)