Laktatmätning på simmare

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning:

Denna studie gjordes på förfrågan av en simklubb i västra Sverige. Uppgiften var att mäta

fram laktatkurvan på ett antal simmare. Önskemålet var tio (10) simmare men vi fick ett

bortfall på fyra (4) på grund av sjukdom, ovilja och tester för nära inpå mästerskap. Metoden

vi valde var laktatmätning efter varje simmat lopp. Simmarnas uppgift var att simma

progressivt 5'200m frisim. Laktatet mättes med ett instrument kallat Lactate Scout och även

pulsen togs efter varje lopp. Vi mätte laktathalten hos simmarna en och en eller två och två

beroende på hur mycket plats och tid det fanns att disponera.

Resultaten efter fyra veckor var att alla simmare hade förbättrat sitt laktatvärde det vill säga

hade sänkt och högerförskjutit laktatkurvan medan pulsen höll sig stabilt. Två av

försökspersonerna hade högerförskjuten laktatkurva, medan två andra försökspersoners hade

en liten sänkning på det fjärde loppet som inte riktigt stämde överens med den

eftersträvansvärda kurvan. De två sista försökspersonernas laktatkurvor sköt i höjden vid det

andra eller tredje loppet och sjönk under det fjärde loppet, och ökade sedan på det femte och

sista loppet.

De slutsatser vi kan dra med så få försökspersoner är att tränarnas träningsplanering för dessa

sex simmare stämde bra inför tävlingarna de hade framför sig. De fick betydligt bättre

motståndskraft mot laktatet efter fyra veckors träning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)