Försvarsåtgärder vid offentliga uppköpserbjudanden : vilka åtgärder får målbolagets ledning vidta?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Sami Obaid; [2018]

Nyckelord: Aktiemarknadsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)