Tredjemanspant och skuldsanering : en analys av rättsläget

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Emira Eliason; [2018]

Nyckelord: Fordringsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)