Teknologiträdgård : Hur påverkar Teknologiträdets struktur spelupplevelsen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Edvin Skogsholm Sanne; [2022]

Nyckelord: Strategispel; teknologiträd; slump; 4X; city builder;

Sammanfattning: Teknologiträd är en mekanik och gränssnitt som används främst inom strategispel. Den visar den teknologiska utvecklingen i spelvärlden och låter spelaren göra strategiska val om i vilken ordning de vill utveckla olika teknologier. Denna studie handlar om olika strukturer på teknologiträd och hur de påverkar spelupplevelsen. Till studien skapades en artefakt, ett City Builder-spel med två olika teknologiträd, ett med en traditionell struktur och ett som är delvis slumpat. Studien använde en kvalitativansats och hade 7 deltagare som fick spela igenom spelet, en gång med vardera teknologiträd. Deltagarna deltog sedan i en semi-strukturerad intervju om sina upplevelser. Ljudet från intervjuerna spelades in, transkriberades och datan från dem analyserades. Studien kom fram till att strukturen av teknologiträd påverkar spelupplevelsen, främst av allt genom att öka om spelbarheten. Det kan dock bero på storleken av spelet och dess teknologiträd, och framtida studier borde göras, framför allt på större spel. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)