Sexuella runinskrifter

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: De sexuella runinskrifterna på lösföremål i det medeltida Norden har ett fascinerande innehåll och ordval. Mig veterligt finns inget samlat verk sedan tidigare om dessa, vilket gör att jag med min uppsats kan bredda runologin i det avseendet. Här går jag igenom sexuella inskrifter, tolkningar och översättningar samt diskuterar skriftbruket i en tid då runskriften levde sida vid sida med latinskrift. Syftet har varit att vara så rakt på sak som möjligt i presentationen av runinskrifterna. Materialet innefattar ett 50-tal inskrifter, vilka finns samlade i ett inskriftsregister längst bak. Futharkinskrifternas dubbla budskap, fuþ för <fuþark> eller fvn. fuð 'fitta', måste ha varit allmänt känt blandrunristarna. Det övriga materialet, direkt sexuella anspelningar med ett explicit språkbruk, med ord som betyder 'kuk', 'fitta' och 'rövknulla', är en relativt liten del som ytterligare tydliggör det grafittirelaterade syftet med ristningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)