Opera i Stockholm, Galärvarvet

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/KTH/ArkitekturSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Författare: Daniel Boberg; [2011]

Nyckelord: Opera; Stockholm; Galärvarvet;

Sammanfattning:

Opera på Galärvarvet i Stockholm. Byggnaden är uppdelad i segment vars höjd bestämms av underliggande funktion. Fasadmaterialet är kopparplåt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)