En studie om HR-strategi : Framtagande av HR-strategi på ett företag inom processindustrin

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)