"Bajen är en livsstil - ingen hobby." : Hur gestaltar sig Hammarby IF:s fotbollssupporterkultur

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Uppsatsen handlar om hur Hammarby IF:s fotbollssupporterkultur gestaltar sig. Jag har intervjuat åtta supportrar från olika delar av Sverige. Utifrån deras erfarenheter har jag undersökt fem olika teman som beskriver olika delar av deras supporterskap. Uppsatsen handlar i grunden om hur grupptillhörigheten ser ut och uppfattas av supportrarna. De olika temana behandlar; supportens roll, klubbens betydelse för supporten, symboler, klubbens historia, gemenskap, lojalitet, status och medias roll för supporten. De teoretiska perspektiv som använts i uppsatsen är socialantropologiska teorier kring grupptillhörighet, identitet, stigma, symboler och ritualer.  Uppsatsen visar att klubben ger supportrarna identitet och tillhörighet. De älskar sitt Hammarby.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)