Direkt detektion av mörk materia

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Författare: Niklas Nyholm; Mathias Axelsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Trots att nästan 85 % av all massa i universum består av mörk materia är dess egenskaper okända. Medan vissa delar av den okända materian kan beskrivas med hjälp av standardmodellen, är egenskaperna av den övriga oidentifierad. Den vanligaste förklaringen är en okänd partikel som kan interagera med baryonisk materia. Om partikeln finns kommer den att kunna bli detekterad genom svag växelverkan med andra partiklar. I denna rapport presenteras bevis för existensen av mörk materia. Dessutom kommer olika metoder att detektera den okända materian diskuteras, där största fokuset ligger på direkt detektion. I rapporten kommer det teoretiska antalet detektionsutfall och dess beroenden att undersökas. Slutligen kommer det förväntade totala antalet beräknade detektionsutfall att studeras. Dessa resultat kommer att jämföras med totala antalet utfall hos existerande experiment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)