Översvämningen i Murciaprovinsen, sydöstra Spanien, november 1987

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Sammanfattning: This paper is a documentation of the storm and the inundation that hit the Murcia-Alicante regions, southeast Spain, in November 1987. It is also a description of the Murcia region from a geographical point of view. Special attention has been payed to the severe erosion i the area and the relations between vegetation cover, climate and erosion in this moisture stressed Mediterranean environment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)