Privatpersoners säkerhetsmedvetande - Kring användandet av kreditkort på Internet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: I det moderna samhället utför många privatpersoner ekonomiska handlingar på Internet. Vi handlar i större utsträckning via Internet vilket kräver att vi skyddar oss mot olika datasäkerhetshot för att vår personliga information inte hamnar i fel händer. I studien gjordes en kartläggning på privatpersoners medvetenhet av datasäkerhetshot genom enkätundersökningar. Vidare undersökte vi vad två e-handelsföretag gör för att skydda privatpersonens personliga information. Resultaten visade att datasäkerhetsmedvetenheten var hög hos många privatpersoner men det fanns ett samband mellan ålder och medvetenhet. Vidare var det inte nödvändigtvis de privatpersoner som använde sitt kreditkort, som hade högst medvetenhet kring datasäkerhetshot. Resultaten visade dessutom att e-handelsföretagen har en rad olika lösningar för att säkra deras kunders information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)