“Key to success” eller obehaglig process En kvantitativ studie om generation Ys attityd till informationsinsamling och individanpassad marknadsföring.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Anna Hörvallius; Camilla Cervin; [2021-06-28]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)