Hållbar utveckling – ett krympande begrepp

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte:Syftet med studien är att öka förståelsen för begreppet hållbar utveckling och hur det förändras på nationell nivå och över tid i Sverige.Teori:Översättningsteori kombinerat med institutionella logikerMetod:Studien utgå från Corbin och Strauss (1990) som delar in forskningsprocessen i tre delar: insamling, kodning och resultat.Resultat:Hållbar utveckling som ett krympande begrepp. Metaforen krymper syftar i studien på att begreppet hållbar utveckling minskar i betydelse till förmån för nya begrepp, som hållbar tillväxt. Krymper syftar även till ett minskat utrymme

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)