"CLEVER, BUT NOT CHOPINESQUE"- Fyra nutida pianopedagogers syn på Frédéric Chopins pianometodik genom tiderna

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka fyra nutida pianopedagogers syn på hur Frédéric Chopins pianometodik har utvecklats från kompositörens tid fram till nutid. Litteraturen som används för denna studie fokuserar på Chopins tankar om undervisning, Chopin-spel under olika tider, samt traditionsöverföring. Studien baseras på personliga intervjuer och en kvalitativ metod. Data samlas in genom intervjuer med fyra framstående pianopedagoger från två olika delar av Sverige. Resultaten visar att de fyra pianopedagogerna ser Chopin som en central gestalt i sina arbetsliv som lärare, samtidigt som de inte ser sig själva som arvtagare eller förmedlare av någon speciell pianotradition. Resultatet tyder på att en pedagogisk, musikalisk metod som Chopins kan bevaras genom flera generationer, även om den ofta blir föremål för modifiering och förnyelse. Dessa resultat diskuteras utifrån olika aspekter som anknyter till Chopininterpretation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)