Solvallaskogens skola

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Sammanfattning: Platsen för projektet utspelar sig i norra Stockholm, nära Solvalla travbana, där en ny stadsdel planeras med primärt bostäder med fem våningars höjd. Tomten som angivits oss ligger på ett skogsbeklätt berg och kommer att ligga i utkanten mot skogen. Skolans program i kvadratmeter är större än tomten, vilket därmed utgör ett av huvudproblemen i projektet. Skolan ska inrymma 240 elever, från förskola, förskoleklass till lågstadiebarn.Byggnaden har en stomme som kombinerar pelare och balkar av limträ med golvbjälklag av korslimmat trä, efter ett system framtaget från Martinssons. På platsen har sprängning minimerats men utförts för att ge god kontakt mot gatan i nordöst. Det nedersta bjälklaget är av betong, liksom stödmurar. Taken består av sedumgrästak och terasser av trä. Det översta taket svävar något ovan med en svag lutning som öppnar sig åt gården och skogen. Fasaderna har långa glaspartier som är något innanför en träpanel svävar lite utanför, och böljar sig i långa horisontala band likt ljudkurvor runt byggnaden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)