Hundrastgården som outnyttjad yta för grönska och ekosystemtjänster i staden : en undersökande studie kring Malmö stads hundrastgårdar och deras potential

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Malmö stads hundrastgårdar har alla potential att bli gröna, vackra och stimulerande för hundar att vistas i. Men även vara inbjudande för hundägare att besöka. Som det ser ut idag är det många hundägare som undviker att besöka hundrastgårdarna för att miljön inte är inbjudande. Flera hundägare upplever generellt att Malmös hundrastgårdar är kala, smutsiga och oprioriterade. Genom analys, intervjuer och litteraturstudier undersöker detta arbete möjligheter att få hundrastgårdarna i Malmö stad att bli mer gröna och bidragande till fler ekosystemtjänster. Våra städer blir alltmer förtätade och konkurrensen om yta blir allt hårdare. När vi idag vet hur stor positiv inverkan grönska har på både människor och djur behöver vi prioritera grönområden i storstäderna. Stora som små. Speciellt i en tid då psykisk ohälsa är något många kämpar med. Malmö är den stad över 10 000 invånare i Sverige som har minst andel grönska per invånare. Samtidigt finns det 55 st hundrastgårdar i Malmö som i majoritet består av hårdgjord yta. I Malmös Översiktsplan från 2018 står mål uppskrivna om att Malmö som stad måste tänka mer yteffektivt med multifunktionella lösningar. Att använda hundrastgårdarna som ytor för att får in fler ekosystemtjänster i staden, samtidigt som platserna hade kunnat bli mer attraktiva för hundar och hundägare att besöka, hade varit att arbeta med yteffektiv markanvändning på ett multifunktionellt sätt. Med rätt härdigt växtmaterial i samband med förståelse för hundrastgården som plats och dess ståndort hade en hållbar miljö kunnat skapas som bidrar till flera nyttor för stadens invånare på en och samma gång

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)