Gräset är alltid grönare på Instagram

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Författare: Elin Hellqvist; Isabell Ahlström; [2019]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)