Requiem for Milady- Ett sceniskt undersökande av kvinnorollerna i Tennessee Williams sena dramatik

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: I mitt arbete Requiem for Milady, undersöks hur och om de så kallat “monstruösa” kvinno- rollerna i TWs sena dramatik kan vidga och tänja gränser för hur vi ser kvinnliga stereotyper och kvinnliga /manliga identiteter? Vidare beskriver jag hur jag som skådespelare praktiskt närmar mig dessa rollporträtt med intentionen att undersöka en gestaltning som ligger bort- om konventioner inom ett psykologiskt realistiskt scenspråk.Vad uppstår, händer med materialet om jag närmar mig det genom en mer absurd och överdriven spelstil och söker befrielse genom medel som överdrift, kaos, tvetydighet och burlesk humor?Kan jag hitta ett sätt att gestalta kvinnor på scen bortom det mer traditionella?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)