Kontraktsprostarnas förändrade roll i Svenska kyrkan : En analys av kontraktsprostarnas tillsynsansvar år 2000-2016

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Göran Lundstedt; [2016]

Nyckelord: Kontraktsprostar; tillsyn; Svenska kyrkan;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)