Självinställande servo implementerat med mikrodator

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

Författare: Martin Uneram; Lennart Wegelid; [1981]

Nyckelord: Technology and Engineering;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)