Ajax tekniker : Push eller Pull

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Författare: Viktor Karlsson; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Rapporten behandlar ajax-tekniken, en teknik som används för att skicka och hämta data diskret i dagens webbapplikationer samtidigt som användarupplevelsen och prestandan förbättras. Fokus ligger på två primära varianter av ajax vid namn push, pull och syftet är att undersöka varför, när man bör använda teknikerna och hur de mäter sig emot varandra.

Med intresset för hur dagens mer interaktiva webbapplikationer så som twitter, google hanterar tekniken så kändes det relevant att undersöka push respektive pull-tekniken inom javascript.

För att kunna undersöka teknikerna har en webbapplikation i form av en communitysida skapats med fokus på korrekt implementation av funktioner för både push och pull-teknik. Applikationen utvecklades med hjälp av ett ramverk vid namn Websync för att kunna demonstrera när push-tekniken på webben kan vara lämplig.

Resultatet visar att det är viktigt att tänka på var man implementerar de olika teknikerna och varför. En prestandamätning från en tidigare undersökning togs med och skärmdumpar illustrerar några funktionerna i applikationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)