Framgångsfaktorer i förändringsarbete : En fallstudie av företag som arbetar med en systematisk utvecklingsstrategi

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)