Synen på bottar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Bottar är program eller en kombination av program som kan simulera människor eller mänskligt arbete i en virtuell miljö. Den stora ökningen av möjligheter att tjäna pengar på olika spel, auktioner m.m. över nätet, tillsammans med mer avancerad AI-programmering, väcker frågan hur man etiskt ska ställa sig till användandet av bottar i dessa sorters verksamheter. Vare sig man informerar om deras existens eller inte. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad folk vet om bottar, vad som gör att de vet detta och hur etiskt det är att använda bottar. Vi har använt en kvantitativ metod med hjälp av en enkätundersökning och vi har även läst en del litteratur på området. Vi använder oss av två stora inriktningar inom den normativa etiken, utilitarismen och pliktetiken, när vi diskuterar våra resultat och analyser. Bottar kommer i många olika utföranden och kan implementeras för en mängd olika arbeten i den virtuella verkligheten. T.ex. för att söka upp hemsidor, hitta den billigaste varan på ett antal e-handelssidor, spela poker eller föreställa en människa i en chatkanal. Man har en större chans att ha en kunskap om bottar om man har ett stort datorintresse, ofta kombinerat med att man vistas i miljöer där bottar förekommer synligt. Det är viktigt att man informerar om att det förekommer bottar på de hemsidor och servrar man har hand om. När det gäller om det är etiskt att använda bottar så är det, både när det gäller den normativa etiken och enkätundersökningen, så att det är något man får bedöma på fall till fallbasis.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)