Cannabis vid Epilepsi : Vad finns det för belägg för den alternativa behandlingsformen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Farmakologi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)