En Urban Värld

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: I detta kandidatarbete har vi undersökt kring tekniken projection mapping och projicering och hur dessa skulle kunna användas i framtiden med hjälp av forskningskällor från science fiction, cyberpunk och futurism. I undersökningen kollar vi närmare på hur dessa genre under historien spekulerat kring olika tekniker och dess tankesätt med mestadels inspiration från cyberpunk, där vi satt oss in i det urbana och dess teknik. Vi har sedan, med hjälp av på ett spekulativt designperspektiv som grund och förhållningssätt, fått fram en prototyp av en stad som är baserad i en möjlig framtid där projection mapping har utvecklats och är en väldigt allmän teknik för samhället. Under arbetets gång har vi använt oss utav metoder som mindmap, brainstorming, prototypskapande och spekulativ design för att jobba oss framåt. Dessa metoder har vi arbetat med tidigare och kände att de var mest effektiva för vårt projekt. Vi kom tillslut fram med en gestaltning som visar på en möjlig framtida stad där projection mapping används överallt för att visa reklam och liknande på massa byggnader. Detta har gjort med hjälp av program som Adobe programmen för att skapa det som projicerats och mappningen har gjort i programmet HeavyM, som är ett program enbart gjort för projection mapping.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)