CSR - Inga konstigheter egentligen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Adra My; Tuomi Minna; [2013-04-02]

Nyckelord: CSR; implementation; difficulties; sustainable development;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)