Entreprenörskap och byråkrati, kan det förenas? : En undersökning av entreprenellt ledarskap i tillväxtföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Iva Dogic; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna uppsats handlar om ämnet entreprenörskap, som en ledningsform av tillväxtföretag. Ämnet belyses utifrån en fallstudie av företaget Academic Work. Academic Work är ett ungt bemanningsföretag med en snabbväxande historia. Syftet med denna undersökning är att med hjälp av det valda företaget och analysen av denna organisation få en ökad förståelse för ämnet entreprenellt ledarskap i tillväxtföretag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)