Måltidspedagogik : Ett inspirationshäfte kopplat till förskolans läroplan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Detta är ett självständigt arbete med ett skapande av en produkt utformad som ett inspirationshäfte inom måltidspedagogik. Inspirationshäftet riktar sig till verksam personal inom förskolan och är tänkt att fungera som ett inspirerande material för att arbeta med måltidspedagogik. Syftet med häftet är att personalen på ett enkelt och okomplicerat sätt ska kunna få inspiration till att arbeta med måltidspedagogik samtidigt som det finns en relevans då övningarna i häftet är kopplade till förskolans läroplan. Häftet tar upp de olika ämnesområdena matematik, demokrati, hållbar utveckling, teknik och naturvetenskap, som alla integreras med måltidspedagogik kopplat till förskolans läroplan. Varje ämne har ett eget uppslag där man kan finna en kort introduktion av ämnet, vad läroplanen säger om det ämnet och en övning med måltidspedagogik som kopplas med ett eller flera läroplansmål. Övningarna har sin grund i de didaktiska frågorna hur, vad och varför för att på ett enkelt sätt kunna applicera övningarna i verksamheten. Sist på varje uppslag kan man hitta mer tips på övningar man kan göra med barnen. Häftet avslutas med en sida tips och trix under måltiden. När vi utvärderade vår produkt använde vi oss av metoden intervju som genomfördes med två stycken förskollärare och en kostchef. Responsen vi fick tillbaka på produkten från förskollärarna och kostchefen var överlag positiv då det inte finns så mycket material att tillgå med måltidspedagogik och övningarna i häftet var roliga och inspirerande, den negativa respons vi fick var att vissa ämnen i häftet skulle kunna utvecklas mera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)