TOMHET : Att möta en rädsla

Detta är en Kandidat-uppsats från Konstfack/Textil

Författare: Anna Kellerth; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Det här projektet tar avstamp i en personlig erfarenhet av tomhet från min barndom. Jag tar mig tillbaka till 1970-talet för att återfinna en väl dold rädsla som vibrerar i bröstet på en 5-åring. Den känslan försöker jag greppa, föra med mig till nutiden och gestalta i en skulptur.

Genom att studera varierande sätt att se på tomhetsbegreppet inom olika områden och kulturer utforskar jag bakgrunden till den abstrakta tomhetskänslan som skrämde mig som liten. Jag beskriver även min arbetsprocess med skulpturen och delar med mig av tankar, inspiration, motgångar och tvivel. Det är ingen omedelbar vandring från A till B utan en trevande färd på en krokig väg, där jag ömsom hittar rätt och ömsom går vilse men aldrig upphör att ifrågasätta mina egna påståenden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)