Observationer av auktionsvisningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I vår uppsats studerar vi auktionsvisningar inför Crafoord Auktioners vårkvalité. Inledningsvis förklarar vi att auktionsbranschen har genomgått en del förändringar som har medfört att klientelet har utökats och blivit folkligare. Vi fann detta intressant och ville undersöka det närmare. Vårt syfte blev därmed att studera det sociala spelet, eller den sociala interaktionen som vi senare lärde oss att det är, på visningar av objekt inför auktioner. Vi ville veta vad auktionsvisningarna vi studerade fyllde för funktion för besökarna som kom dit. Vi bygger studien med metoden Grounded theory främst genom observationer, av de besökare som vistades på visningarna, som vi genomförde i början av arbetet. Med teorin, som vi redovisar i teoriavsnittet, åskådliggör vi i analysdelen hur man kan se på våra observationer. Genom en teatermetafor och symbolisk interaktionism kan man se på det hela som ett skådespel på en teater, där människorna som besöker auktionsvisningen, agerar skådespelare på en scen och de intar där olika roller. Därur finner vi även de fem karaktärer som redovisas i vår analysdel, nämligen: Handlaren, Samlaren, Minglaren, Auktions-turisten samt Den intresserade besökaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)