Egenvård vid diabetes mellitus typ 2 - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

Författare: Lisa Bengtsson; Zhiar Mohamed; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)