Det finns inget mer vi kan göra: en litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter av vård i livets slutskede.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)