Red Bull, mer än bara ett varumärke : En kvantitativ enkätstudie av konsumenters inställningar till varumärket Red Bull

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Den österrikiske entreprenören Dietrich Mateschitz grundade 1983 Red Bull tillsammans med thailändska investeraren Chaleo Yoovidhya. 38 år senare sålde Red Bull uppskattningsvis 9,8 miljarder burkar årligen. Dietrich Mateschitz lanserade 1983 inte bara en ny produktkategori utan ett marknadsföringskoncept som idag kan återfinnas inom sport, musik och kultursammanhang.    I denna uppsats utforskas 18–32 åriga svenskars relation till Red Bull, både varumärket som energidrycken i ambitionen att expandera och belysa den typ av marknadsföring och varumärkesarbete som företaget genomför. Detta sker genom en kvantitativ enkätundersökning med frågor inspirerade av Lynn B.Upshaws Building Brand Identity, A strategy for success in a hostile marketplace och Lena Leikas i Nordiska ministerrådets Otraditionella marknadsföringsmetoder mot barn och unga. Redovisning av resultatet och analys följer. Totalt 153 svar samlades, varav 152 av dem tillfrågade var bekanta med varumärket i fråga.    Enkäten belyste åsiktsskillnader och starka känslor de tillfrågade kände kring varumärket, övervägande majoriteten positiva men också en avsevärt stor proportion negativa. Enkäten visade en åsiktsskillnad mellan varumärket och produkten med motivationer grundade i produktens natur. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)