Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i EU-rätten : Om balansen mellan konkurrensintresset och andra samhällsintressen samt hur balansen påverkas av positiv och negativ integration

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)