Patienthotell : Platsens förutsättningar – det medicinska sjukvårdssystemet i norr och dess effekt på människor och platser

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Författare: Hanna Johansson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)