FÖRSTÅ KOMPLEX FILM CINELITERACY, PLAY TIME OCH BRITTISKA FILMINSTITUTETS FEMSTEGSMETOD

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Filmvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen handlar om cineliteracy; att öka sin kompetens att tillgodogöra sig rörliga bilder. Jag undersöker huruvida brittiska filminstitutets femstegsmetod är en fungerande modell för att stimulera elevernas lärandeprocess av komplex film. Som exempel använder jag mig av Jacques Tatis film Play Time.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)