Aktiesplit och överavkastning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Timur Ezdri; Azin Shwan; [2013]

Nyckelord: Business and Economics;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)