An assessment of Park & Ride in Gothenburg - A case study on the effect of Park & Ride on congestion and how to increase its attractiveness

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Innovation and Industrial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)