Interpretable Superhuman Machine Learning Systems: An explorative study focusing on interpretability and detecting Unknown Knowns using GAN

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: I en framtid där förutsägelser och beslut som tas av maskininlärningssystem överträffar människors förmåga behöver systemen att vara tolkbara för att vi skall kunna lita på och förstå dem. Vår studie utforskar världen av tolkbar maskininlärning genom att designa och undersöka artefakter. Vi genomför experiment för att utforska förklarbarhet, tolkbarhet samt tekniska utmaningar att skapa maskininlärningsmodeller för att identifiera liknande men unika objekt. Slutligen genomför vi ett användartest för att utvärdera toppmoderna förklaringsverktyg i ett direkt mänskligt sammanhang. Med insikter från dessa experiment diskuterar vi den potentiella framtiden för detta fält

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)