"Det är positivt att dela läsupplevelser och erfarenheter" : En kvalitativ undersökning om lärares tankar och uppfattningar om lässtrategiundervisning.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: The aim of this study was to explore teachers’ opinions and thoughts on teaching reading strategies to pupils in upper primary school in Sweden and how teachers explain their choices regarding texts and strategies. More specifically the aim was to highlight teachers’ perceptions and experience of teaching reading strategies. In this study semi-structured interviews were conducted with four teachers in grades 4-6 during the spring term of 2020. All four teachers taught Swedish as a school subject. The results of the study showed that the interviewed teachers each explain their choices of text according to their own set of criteria. When choosing reading strategies, the teachers based their choices largely on a particular course package developed in Sweden. The outlook the teachers had on the teaching of teaching reading strategies came across as positive. They felt that the strategies that they taught their pupils helped them to develop their reading comprehension skills. This was especially true for the low-achieving readers in the class. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)