Fyrkanaligt surroundljud med två eller tre mikrofoner

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

Författare: Jan Westermark; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med denna empiriska studie var att undersöka, utveckla samt verifiera matris/mixer till en prototyp för 4.0 surroundljud med två alternativt tre kondensatormikrofoner. För att undersöka detta har en mixer/matris konstruerats och byggts. För att verifiera mixern/matrisen har ett blindtest utförts. Resultatet av undersökningen visade att metoden fungerar med tre mikrofoner, däremot inte med två mikrofoner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)