Legitimitet, styrning och strategier – ett bredare perspektiv : En studie av tre svenska organisationers legitimitetsarbete genom årsredovisningar.

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Henning Johansson; Adam Molin; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)