The Pursuit of Effective Performance Control: A multiple case study on the effects control mechanisms have on employee performance in knowledge intensive firms

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)