Blir det en fars att spela fars? En musikalartists jakt på skådespelarverktyg inom genren fars

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Simon Rubin; [2023-02-20]

Nyckelord: fars; komedi; fysisk teater; verktyg; timing; tydlighet; roligt; teknik; löjlighet;

Sammanfattning: I det här arbetet undersöker jag som musikalartist om jag kan bli en bättre farsskådespelare genom att hitta och tillämpa skådespelarverktyg inom genren fars. Det gjorde jag genom att först spela in en farsscen med de skådespelarverktyg jag redan hade innan undersökningen. Efter att ha skaffat mig mer kunskap, bland annat genom intervjuer med erfarna skådespelare inom den genren, spelade jag in samma scen igen för att se om den hade förbättrats. Slutsatsen blev att undersökningen har hjälpt mig att hitta nya verktyg inom genren som jag kan tillämpa i mitt kommande yrkesliv. Det viktigaste verktyget för att förbättra scenen, var vad jag i undersökningen kallar tydlighet. I begreppet ingår aspekter såsom ”cleaning” tempo, stereotyper och specificering. Undersökningen tar också upp ”running gags”, misslyckanden och löjlighet som värdefulla hjälpmedel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)