Karaktärer - En kartläggning av deras funktion som kommunikationsverktyg

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Karaktärers viktigaste funktion är att visualisera och förmedla ett varumärkes identitet samt skapa och behålla en relation mellan ett företag och dess kunder. I uppsatsen undersöker vi karaktärers effektivitet genom att jämföra den personlighet som företaget vill förmedla genom karaktären med den personlighet som kunderna uppfattar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)