Cancerpatienters upplevelser i samband med PET/CT undersökningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Positronemissionstomografi/datortomografi (PET/CT) är en nukleärmedicins undersökning. Det är en kraftfull metod som används för att för att kartlägga tumörutbredning, bestämma lämplig behandling, utvärdera given cancerbehandling och att upptäcka återfall av tumörsjukdom. Denna undersökning ger möjligheter till förbättringar av vården för cancersjuka patienter. Syfte med litteraturstudie är att undersöka cancerpatienternas upplevelser i samband med PET/CT-undersökningar. De kategorier som framkom efter integrerad analys av 9 inkluderade artiklar är: ”Oro och rädsla”, ”Obehag” och ”Smärta”. Det finns ett stort behov av forskning kring cancerpatienternas upplevelser i samband med PET/CT-undersökningar, både kvantitativ och kvalitativ forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)